Ֆիզիկական անձանց համար

/Իրավաբանական ծառայություն մասնավոր հաճախորդների համար

Շատ դեպքերում ճիշտ լուծումներ գտնելու համար անհրաժեշտ է լինում համագործաքցել մասնգետների հետ: ՈՒնենալով մասնագետների խումբ իրավաբանական բոլոր ուղղություններից, մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք նույնիսկ ամենաբարդ խնդիրների լուծումներ:

 • Ընկերությունների իրավունք և ձեռներեցների իրավունքների սպասարկում:
 • Բոլոր դատարաններում և հիմնարկներում հաճախորդի ներկայացում:
 • Քաղաքացիական իրավունք:
 • Քրեական իրավունք եւ հանցագործություններ:
 • Անշարժ գույք:
 • Ընտանեկան իրավունք:
 • Իրավահաջորդման օրենք:
 • Բժշկական և դեղագործական իրավունք:
 • Շինարարական իրավունք:
 • Ապահովագություն:
 • Աշխատանքային իրավունք:
 • ԶԼՄ-ների եւ նոր տեխնոլոգիաների իրավունք:
 • Ոչ նյութական սեփականության իրավունք:
 • Մրցակցության պահտպանության և սպառողական իրավունք:
 • Պարտքի վերադարձ:
 • Միջնորդություններ և բանակցություններին մասնակցություն: