փոխհատուցում

/փոխհատուցում

Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi — Արդարությունը անփոփոխ և մշտական է ու տրվում է բոլորին օրենքին համապատասխան:

  • Բժշկական սխալներ:
  • Սեփականության իրավունքի խաղտում:
  • Վարչական անգործություն և սխալ որոշումներ:
  • Պայմանավորվածության ոչ լիարժեք կատարում:
  • Առանձ պայմանավորվածության ունեցվածքի օգտագործում:
  • Աշխատանքային միջադեպեր:
  • Աշխատանքի պայմանագրի ապօրինի դադարեցում:
  • Մամուլի օրենք:

Մեր թիմը ճանապարհատրանսպորտային պատահարնեի ժամանակ պատահած մարմնական ու նյութական վնասների փոխատուցման պահանջի մեծ փորձ ունի: Ինչպես նաև արտադրության ընթացքում պատահած դժբախտ պատահարների, բժշկական սխալների, պայմանագրով նախատեսված կամավոր ապահովագրության ինչպես նաև դրանց հետ կապված դժբախտ պատահարների, ունեցվացքի ապահովագրման, կյանքի ապահովագրման, անօրինական կերպով հողային տարածքների գրավման և այլն: ՄԵնք ներկայացնում ենք մեր Հաճախորդի շահերը ինչպես ապահովագրական ընկերության առջև այնպեսել դատական վարույթում: Մեր նպատակն է հասնել ամենաբարձր փոխհատուցմանը մեր Հաճախորդի համար:
Մեր գրասենյակը զբաղվում է նաև ֆիզիկական ու իրավական անձանց իրավունքների խաղտման հարցերով: Այդ թվում և սեփականության իրավունքի, ստեղծագործական իրավունքի և համբավի հետ կապված: Արտահայտում է իր կարծիքը կապված պայմանագրերի և պայմանավովածությունների հետ, ներառյալ անձնական իրավունքներին հարող դրույթները:
Փոխհատուցման գործըթացը անց է կացվում ամբողջական ու բոլոր փուլերով, բոլոր օրգանների առջև: Գրասենյակը ապահովում է նաև տուժող կողմի ներկայացման գործառույթ դատական ու իրավապահ մարմինների առջև, մեղավոր կողմին պարզելու նպատակով: