Միջազգային ծառայություն

/Օտարերկրացիները եւ օտարերկրյա անձինք

Համաձայն գործող օրենքի, Լեհաստանի աշխատաշուկան պարտավորեցնում գործատուներին ստանալու աշխատանքի թույլտվություն օտարերկրացիների համար: Մեր իրավաբանական ընկերությունը առաջարկում է համապարփակ իրավաբանական օգնություն: Ծառայությունը ներառում է  ամբողջական գործողությունների շարք, որը Լեհաստանի տարածքում  օտարերկրացու բնակության օրինականացման  եւ նրա զբաղվածության հետ է կապված:

Մեր իրավաբանական օգնությունն ներառում է օտարերկրացիների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձերքբերում: Մասնավորապես մուտքի արտոնագրերի, ժամանակավոր և մշտական կացության քարտերի, Եվրոպական Միության ռեզիդենտի երկարաժամկետ քարտերի , ինչպես նաեւ աշխատանքի թույլտվություն:

Ծառայությունների մեջ ներառվում է նաև սկսնակ գործարարների համար խորհրդատվական ծառայություն:

ՄԵր գրասենյակը կոգնի Ձեզ.

 • Ստանալու Լեհաստանում բնակության թույլտվություն (մշտական բնակություն, ԵՄ երկարաժամկետ բնակություն, ժամանակավոր կացություն, վիզա, բնակության քարտի փոխանակում):
 • Ստանալու ԵՄ քաղաքացու կեցության գրանցման վկայագիր:
 • Ձերք բերել Լեհաստանի քաղաքացիություն եւ ստանալ քաղաքացիության ատեստավորում::
 • Ձեռք բերել օտարերկրացուն` աշխատելու մտադրություն տալու, վկայագիր:
 • Բոլոր գործերում կապված, քաղաքացիական գրանցման գրասենյակների հետ (ծննդյան վկայականներ, ամուսնության վկայականներ):
 • Միջնակարգ դպրոցների ավարտական վկայականների ճանաչում (նոստիֆիկացիա), ավագ դպրոցների ու համալսարանների դիպլոմների ճանաչում:
 • Ձերք բերել օտարերկարու աշխատանքի իրավունքմ և NIP ստանալ:
 • Ստանալ օտարերկրացու ձեռնակությունների գրանցում, խորհրդատվություն կապված տնտեսական գործունեություն ծավալման հետ:
 • Ձերք բերել վկայագրեր հարկային գրասենյակներից, ինչպես նաև չդատվածության վկայագրի ձերքբերում:
 • Լեհաստանում անշարժ գույք ձերք բերելու թույլատրթյուն ստանալ:
 • Անվավեր ճանաչել բացասական որոշումները և օտարերկրացուն վերաբերող այլ հարցեր:

LEXIURISTA իրավաբանական գրասենյակը մասնագիտացված է նաև ձեռնարկությունների ու ֆիզիկական անձանց համար իրավաբանական օգնության և խորհրդադվության տրամադման գործում, լինի դա  Ռուսաստանի Դաշնության, թե  Անկախ Պետությունների Համագործակցության եւ Բալթյան երկրների տարածքում:

Գրասենյակը ապահովում է.

 • Տնտեսվարող օբիեկտների հիմնում և գրանցում:
 • Բիզնեսի արտոնագրում:
 • Խորհրդատվություն Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ, հատկապես տնտեսական հատուկ գոտիներում կատարվող ներդրումների մասով:
 • Ռուսական առևտրային իրավունքի, հարկային և աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ խորհրդատվություն:
 • Կրկնակի հարկումից խուսափելու համաձայնագեր:
 • Բիզնես կանխատեսում
 • Մաքսային և սետիֆիկացման գործառույթների վերաբերյալ խորհրդատվություն:
 • Մաքսային գործառույթների և արտադրանքի վկայականների վերաբերյալ խորհրդատվություն:
 • Ապրանքների շրջանառության թույլատրում:
 • Ռուսաստանի Դաշնությունում զբաղվածության և բնակության օրինականացում:
 • Պարտքի վերադաձ:
 • Գործըթացայն ներկայացուցչություն:
 • Առևտրական առաջարկների պատրաստում:
 • Սակարկման և առևտրական բանակցություններ:
 • Կապալառուների որոնում:
 • Արտաքին փոխանակման իրավունք:
 • Փոխանցումների անվտանգություն:
 • Վկայագրեր, թույլատվություններ և արտոնագրեր:
 • Դրամաշնորհներ և օգնություն արտահանման գործըթացում:
 • Երդվյալ և սովորական թարգմանություններ:
 • Իրավաբանական եւ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցած տեղի գրասենյակների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության և Հետխորհրդային երկրների տարածքում, որոնք երաշխավորում են անվտանգություն մեր Հաճախորդների համար:

Այդ տարածաշրջանում ներդրումներ ու սահմանված տնտեսական ծրագրերի գրանցում: