ձեռնարկությունների համար

/Ընթացիկ իրավաբանական ծառայություններ ձեռնարեցներին

Տնտեսվարող սուբյեկտներին առաջարկում ենք իրավաբանական մշտական և պրոֆեսիոնալ սպասարկում, որն անհրաժեշտ է ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելիս: Նմանատիպ ծառայունթյունների շրջանակը մենք կարող ենք համապատասխանեցնել անհատապես մեր Հաճախորդի կարիքների համապատսախան և ըստ նրա գործունեության ուղղվածության:  Մեր կողմից պատրաստ ենք ծառայել իրավաբանական օժանդակությամբ և օգնությամբ ձեռներեցության ծավալման բոլոր փուլերում — սկսած դրա ծրագրավորման փուլից, նրա իրական ընթացքով ու գրանցմամբ, ընթացիք հարցերի լուծմամբ ու եթե անհրաժեշտություն առաջանա նաև դրա դադարեցմամբ:

Ըստ Ձեր ակնկալիքների իրավաբանական սպասարկման շրջանակի մեջ կարող է ներառվել մասնավորապես.

  • Իրավաբանական ընդհանուր խորհրդատվություն:
  • Գրանցման հարցեր:
  • Ձեռարկատիրական մարմինների իրավաբանական ծառայություն և խորհրդատվություն:
  • Իրավական վերահսկողություն պայմանագրերի եւ համաձայնագրերի (մասնավորապես պայմանագրերի կնքում և գնահատում):
  • Սակարկման ուղղորդում կամ օժանդակում:
  • Քաղաքացիական իրավունքի, տնտեսվարական, վարչական, աշխատանքային, սոցիալ ապահովագրական և այլ խնդիրներ:
  • Համապարփակ իրավական հսկողություն եւ պարտքի հավաքագրում:
  • Դատական գործըթացի անցկացում և կատարում:
  • Պաշտպանություն դատարանում, օրգաններում և հաստատություններում:
  • Լեզվական թարգմանչություններ: